Αναρτήσεις

Σεμινάριο IAIDO με τον Π. Μουλαγιάννη στη Νορβηγία

3ο Kyudo Keikokai Athens 2019

20 χρόνια ΕΟΚΙΝ

Σεμινάριο με τον Depaus sensei, 6. Dan Aikikai

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KENDO 2019

Ο T. Kuribayashi shihan στην Ελλάδα

Aikido seminar with Sensei Suwa Masatoshi 7. Dan Aikikai

4th HAU Aikido instructors' seminar with ERB shihan

Σεμινάριο Αϊκίντο στην Κομοτηνή

HAU National Aikido seminar