Αναρτήσεις

HAU International Seminar with M. ERB Shihan

Σεμινάριο IAIDO με τον Π. Μουλαγιάννη στη Νορβηγία

3ο Kyudo Keikokai Athens 2019

20 χρόνια ΕΟΚΙΝ

Σεμινάριο με τον Depaus sensei, 6. Dan Aikikai

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KENDO 2019

Ο T. Kuribayashi shihan στην Ελλάδα

Aikido seminar with Sensei Suwa Masatoshi 7. Dan Aikikai

4th HAU Aikido instructors' seminar with ERB shihan

Σεμινάριο Αϊκίντο στην Κομοτηνή