Αναρτήσεις

Seminar of Pascal Guillemin, 6th DAN Aikikai

HAU National Seminar

7η Επίδειξη Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών [21.10.2018]

Σεμινάριο με τον Π. Μουλαγιάννη 5. Dan Aikikai [30.11.18-2.12.18]

Σεμινάριο με τον Βασίλη Νυκτερή 5ο Dan [14.10.18]

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ UNITED AIKIDO DOJOS [27-28.10.18]

Aikido seminar - Spyros Vasilatos 4. Dan Aikikai [19-20.01.2019]

16th AkiGasshuku 2018 - Iaido & Kendo practice

Athens Taikai 2018 (photos)

Ryuji Shirakawa 6. dan Shihan in Athens 2018

HAU Summer camp 2018 (photos)

Zen | Aikido: Εισαγωγή (video)

Zen | Aikido: Εισαγωγή

1st friendship seminar

Πρώτη συμμετοχή Iaido στο Kyoto Taikai & πρώτος τίτλος Renshi για την Ελλάδα

Έρευνα σχέσης μεταξύ της εξάσκησης στο Budo και της πνευματικής ισορροπίας

Διαγωνισμός κειμένων του ΠΟΠΤ