Αναρτήσεις

HAU National seminar [17/12/2017]

Διεθνές σεμινάριο της HAU με τον Michel ERB sensei [20-21/1/2018]

Ο Πέτρος Μουλαγιάννης στη Νορβηγία [22-28/1/2018]

15th Iaido & Kendo AkiGasshuku 2017 (video)

Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū με τον Sensei Zahari Georgiev Kyoshi Menkyo

Zanshin dojo Aikido Winter Seminar

13o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017

15th Iaido & Kendo AkiGasshuku 2017 (photos)

Εκπαιδευτική συνάντηση με τον Norio Furuichi Sensei, 8. Dan Iaido kyoshi [1-6/12/17]

Σεμινάριο αϊκίντο με τον Pascal Guillemin σενσέι [25-26/11/2017]

2nd HAU Instructors' Seminar with M. ERB sensei (video)

2nd HAU Instructors Seminar (photos)

Η Janet Clift sensei στο Autumn Course του British Birankai.

Aikido Winter Seminar & το Aikido zanshin dojo υπό το Aikido Suwa dojo

Νεο κανάλι στο Youtube απο τα United aikido dojos

Iaido Koshukai 2017 στο Βελιγράδι με τον Σπύρο Δροσουλάκη sensei