Αναρτήσεις

Winter Seminar with Vassilis Nykteris [18-20.01.2019]

Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη στην Νορβηγία

HAU National Aikido Seminar 2018 - Video

Spyros Vasilatos 4. Dan Aikikai in Italy [9-10.02.2019]

7η Επίδειξη Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών [21.10.2018]

Aikido seminar - Spyros Vasilatos 4. Dan Aikikai [19-20.01.2019]

16th AkiGasshuku 2018 - Iaido & Kendo practice

Athens Taikai 2018 (photos)

HAU Summer camp 2018 (photos)

Zen | Aikido: Εισαγωγή (video)

Zen | Aikido: Εισαγωγή

1st friendship seminar

Πρώτη συμμετοχή Iaido στο Kyoto Taikai & πρώτος τίτλος Renshi για την Ελλάδα

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IAIDO 2018 [20-22/4/2018]

Ο Δροσουλάκης σενσέι στο Βελιγράδι

HAU International Seminar with M. ERB (video)

HAU International Seminar with M. ERB (photos)