Αναρτήσεις

16th AkiGasshuku 2018 - Iaido & Kendo practice

του/by Furyu Dojo Athens

The 16th AkiGasshuku 2018 will take place from 6-7 October 2018 in Athens Greece.
The event is organized by Furyu Dojo Athens, under the auspices of the Hellenic Kendo Iaido Naginata Federation (HKINF) and it will include Iaido & Kendo practice.
An Iaido grading for 1 kyu & 1-4 dan, organized by HKINF, will take place on Sunday 7 October 2018.

3ο Σεμινάριο εκπαιδευτών Αϊκίντο [6-7.10.2018]

Σεμινάριο με τον Π. Μουλαγιάννη 5. Dan Aikikai [30.11.18-2.12.18]

Σεμινάριο με τον Βασίλη Νυκτερή 5ο Dan [14.10.18]

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ UNITED AIKIDO DOJOS [27-28.10.18]

Aikido seminar - Spyros Vasilatos 4. Dan Aikikai [19-20.01.2019]

Athens Taikai 2018 (photos)

Ryuji Shirakawa 6. dan Shihan in Athens 2018

HAU Summer camp 2018 (photos)

Zen | Aikido: Εισαγωγή (video)

Zen | Aikido: Εισαγωγή

1st friendship seminar

Πρώτη συμμετοχή Iaido στο Kyoto Taikai & πρώτος τίτλος Renshi για την Ελλάδα

Έρευνα σχέσης μεταξύ της εξάσκησης στο Budo και της πνευματικής ισορροπίας

Νέα διεθνή συνεργασία για τα UAD [5-6/5/2018]

Διαγωνισμός κειμένων του ΠΟΠΤ

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IAIDO 2018 [20-22/4/2018]