Αϊκίντο σεμινάριο με τον Μάκη Ποτήρη 3. Dan Aikikai


Φωτογραφίες απο το πρόσφατο σεμινάριο με τον Μάκη Ποτήρη 3. Dan Aikikai στο Aikido Koushikan Dojo στις 24 Απριλίου 2016.


Περισσότερες φωτογραφίες

Photography: Giorgos Sardelis