Σεμινάριο Αϊκίντο στο Randori Dojo με τον Ed Tenzen Germanov 6. Dan