ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ AIKIDOΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(Με επίσημη αναγνώριση απο το AIKIKAI HOMBU, TOKYO)
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(Συνδεδεμένες με το AIKIKAI HOMBU, TOKYO μέσω επίσημα αναγνωρισμένης οργάνωσης του εξωτερικού)

ΣΧΟΛΕΣ
(Συνδεδεμένες με το AIKIKAI HOMBU, TOKYO μέσω Aikikai εκπαιδευτή/τριας του εξωτερικού)
Aikido Training Center
NishiMachi Dojo
Randori Dojo