ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ KENDO IAIDO JODO NAGINATA


Η Ελληνική Ομοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα (ΕΟΚΙΝ) ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των πολεμικών τεχνών του Ιαπωνικού Ξίφους - Kendo, Iaido, Jodo, Naginata - στην Ελλάδα.

Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στον Βόλο Μαγνησίας, Ιερολοχιτών 63, Βόλος,  38334

Η ΕΟΚΙΝ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo (European Kendo Federation - EKF) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kendo (International Kendo Federation - FIK). Με την ιδιότητα της αυτή, αθλητές της ΕΟΚΙΝ συμμετέχουν τακτικά στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Kendo και Iaido, που οργανώνουν οι παραπάνω Ομοσπονδίες.