Αρχαιρεσίες ΕΟΚΙΝ


Την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016 , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα.


Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε η εκλογή των νέων μελών του ΔΣ, το οποίο στην συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:


Πρόεδρος: Σ. Γ. Δροσουλάκης
Αντιπρόεδρος: Ι. Παπαδημητρίου,
Γενικός Γραμματέας: Ι. Δ. Ψαλτάκης,
Ταμίας: Δ. Καλκόβαλής,
Ειδικός Γραμματέας: Χ. Αναγνωστόπουλος,
Έφορος Υλικού: Δ. Κατσούλης
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Κ. Ματζάρας.

Αναπληρωματικά μέλη
Μ. Ακύλας,
Ι. Κυριακόπουλος
  
Εξελεγκτική Επιτροπή
Β. Κιουστελίδης,
Γ. Κουντούρης,
Αναπληρωματικό μέλος,
Α. Σταματης

Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων είναι η Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, πλην των καθηκόντων Ταμία όπου θα πραγματοποιηθεί με το κλείσιμο της χρήσεως του Οικονομικού Έτους 2016.

Με απόφαση του ΔΣ και μέχρι νεώτερης απόφασης, διατηρείται η παρούσα σύνθεση των Τεχνικών Επιτροπών.