Λίστα κλασικών Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών


Σχόλιο του koryu.com: Όλες οι αναγραφώμενες παραδόσεις έχουν ένα πράγμα από κοινού - είναι αυθεντικές ιαπωνικές πολεμικές παραδόσεις. Σχεδόν όλες είναι μέλη της Nihon Kobudo Shinkokai (Society for the Promotion of the Japanese Classical Martial Arts) ή της Nihon Kobudo Kyokai (Japanese Classical Martial Arts Association), τις δύο πιο αξιοσέβαστες και καθιερωμένες οργανώσεις που επιδίδονται στις Koryu στην Ιαπωνία. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι καθόλου πλήρης. Πολλές από τις εκατοντάδες σωζόμενες κλασικές παραδόσεις δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί, οπότε το γεγονός ότι το όνομα μιας σχολής δεν εμφανίζεται μέσα έχει σχετικά μικρή σημασία. Εκείνες που παρατίθενται είναι εγγυημένες.

    Araki-ryu kogusoku
    Asayama Ichiden-ryu heiho
    Daito-ryu aikijujutsu
    Higo Ko-ryu naginatajutsu
    Hokushin Itto-ryu kenjutsu
    Hontai Yoshin-ryu jujutsu
    Hozoin-ryu Takada-ha sojutsu
    Hyoho Niten Ichi-ryu kenjutsu
    Isshin-ryu kusarigamajutsu
    Kage-ryu battojutsu
    Kashima Shinden Jikishinkage-ryu kenjutsu
    Kashima Shinryu kenjutsu
    Kashima Shinto-ryu kenjutsu
    Katayama Hoki-ryu iaijutsu
    Kogen Itto-ryu kenjutsu
    Kurama-ryu kenjutsu
    Maniwa Nen-ryu kenjutsu
    Mizoguchi-ha Itto-ryu kenjutsu
    Mugai-ryu iaijutsu
    Muso Jikiden Eishin-ryu iaijutsu
    Muso Shinden-ryu iaijutsu
    Ono-ha Itto-ryu kenjutsu
    Owari Kan-ryu sojutsu
    Sekiguchi Shinshin-ryu jujutsu
    Shingyoto-ryu kenjutsu
    Shinmuso Hayashizaki-ryu battojutsu
    Shinto Muso-ryu jojutsu
    Shojitsu Kenri Kataichi-ryu battojutsu
    Sosuishitsu-ryu jujutsu
    Suio-ryu kenjutsu
    Takamura-ha Shindo Yoshin-ryu jujutsu
    Takenouchi-ryu jujutsu
    Tamiya-ryu iaijutsu
    Tatsumi-ryu heiho
    Tendo-ryu naginatajutsu
    Tenjin Shinyo-ryu jujutsu
    Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu heiho
    Toda-ha Buko-ryu naginatajutsu
    Toyama-ryu battojutsu
    Uchida-ryu tanjojutsu
    Yagyu Seigo-ryu battojutsu
    Yagyu Shingan-ryu taijutsu
    Yagyu Shinkage-ryu hyoho
    Yoshin-ryu naginatajutsu