Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Bruno Gonzalez 6. Dan


~ του Aikido Academy

Για μια ακόμα φορά θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο dojo μας τον Bruno Gonzalez 6th Dan για ένα σεμινάριο Aikido .
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις4-5 Μαρτίου 2017.

For one more time we will have the honor to host at our dojo Bruno Gonzalez 6th Dan for an Aikido seminar.
The seminar will take part at 4-5 of March 2017.

---------------------------