Ανοιχτό μάθημα Αϊκίντο με τον Engin Ergin


---------------------------