Σεμινάριο με τον Hiroaki Kobayashi Σενσέι [20-22/10/2017]