Σεμινάριο Katori Shinto Ryu [21-23/04/2017]


Σεμινάριο Katori Shinto Ryu στις 21-23/04/2017 με τον Zahari Georgiev kyoshi.