Διεθνές σεμινάριο Αϊκίντο με τον S. Sugawara Shihan, 7. Dan Aikikai [2-5/11/17]