Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Σπύρο Βασιλάτο στην Γερμανία [1-2/7/17]