Εθνική Ομάδα Iaido

 Το Ιάιντο ( Iaidō), είναι μια σύγχρονη ιαπωνική πολεμική τέχνη που δίνει έμφαση στο γρήγορο και καίριο τράβηγμα και κόψιμο με το ξίφος, με μια κίνηση, που έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή του εχθρού.   

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Iaido θα διεξαχθεί στο Τορίνο της Ιταλίας στις 3-5 Νοέμβριου, 2017.

Μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Iaido-Jodo, το ΔΣ της ΕΟΚΙΝ (Ελληνική Ομοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα) αποφάσισε την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Iaido, για τnν εκπροσώπηση στο 24o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Iaido 2017, όπως παρακάτω:
Κατηγορία Mudan: Μπιτζαράκη Αμαλία-Άννα, Πετράκος Ανδρέας
Κατηγορία Shodan: Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Ξένος Γεώργιος
Κατηγορία Sandan: Κορομηλάς Αναστάσιος, Περλεπέ Κωνσταντίνα
Κατηγορία Yondan: Ψαλτάκης Ιωάννης, Σιελλής Παναγιώτης
Κατηγορία Godan: Καταρνιάς Κωνσταντίνος, Παδράς Μιχαήλ
Κατηγορία Rokudan: Δροσουλάκης Σπυρίδων
Team Manager: Καλακόνας Ευάγγελος
Αρχηγός Αποστολής: Δροσουλάκης Σπυρίδων

Πηγή: Σπύρος Δροσουλάκης σενσέι, Πρόεδρος ΕΟΚΙΝEIC2017