Σεμινάριο με τον Shirakawa Ryuji sensei 6. dan Aikikai [2-3/12/2017]