13o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017
 ~ της ΕΟΚΙΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1999
Μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo (EKF)
Μέλος Διεθνούς Ομοσπονδίας Kendo (FIK)

ΗELLENIC KENDO IAIDO
NAGINATA FEDERATION
founded 1999
Member European Kendo Federation (EKF)
Member International Kendo Federation (FIK)

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2017
      Αρ. Πρωτοκόλλου 42 /2017

     
13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KENDO 2017
Σύρος 10-12 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΟΚΙΝ διοργανώνει το 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017, στη Σύρο, από 10-12 Νοεμβρίου, 2017. Την υλοποίηση της οργάνωσης και διεξαγωγής, για την ΕΟΚΙΝ, έχει αναλάβει ο ΑΣ ΚΕΝΤΟ ΣΥΡΟΥ.

Τόπος διεξαγωγής:
Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 84100 Σύρος)

Πρόγραμμα του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017:
Πα 10 Νοε. 2017
19:00-20:30

Εξάσκηση Kendo (jigeiko) με την παρουσία των προσκεκλημένων sensei
Σα 11 Νοε. 2017
08:15-08:45
Έλεγχος shinai
09:00
09:15-17:30

18:00
Τελετή έναρξης
Ατομικές Κατηγορίες
Απονομές επάθλων
Εξετάσεις Kendo 1 kyu & 1-3 dan
Κυ 12 Νοε. 2017
08:00-08:30
08:45
09:00-13:30


Έλεγχος shinai
Έναρξη αγώνων
Ομαδική Κατηγορία
Απονομές επάθλων
Τελετή λήξης
Σημείωση: είναι δυνατή η τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος για την επωφελέστερη αξιοποίηση του διατιθέμενου χρόνου.
Αγωνόδικος επιτροπή:
Αλυτάρχης αγώνων: Μαυρίκος Μιχαήλ
Αναπληρωτής: Φρέρης Ιωάννης
Υπεύθυνος Γραμματείας: Κατραμάδου Ευφημία
Υπεύθυνος Διαιτησίας: Καλκόβαλης Δημήτριος
Γραμματεία (Χρονομέτρες - Καταγραφείς Αποτελεσμάτων – Εκφωνητές - Επιτήρηση shiaijo):
Όπως θα καθορισθούν.

Διαιτητές:
Grivas Mark Christ
ΗΠΑ
7 dan
kyoshi

Castelli Donatella
Ιταλία
7 dan
kyoshi

Maes Christiaan
Βέλγιο
6 dan
renshi

Arabadjiyski Alexander
Βουλγαρία
6 dan


Καλκόβαλης Δημήτριος
Ελλάς
5 dan


Δροσουλάκης ΣΓ
Ελλάς
4 dan


Ματζάρας Κωνσταντίνος
Ελλάς
4 dan


Επιπρόσθετα των ανωτέρω, κατά την κρίση του Υπευθύνου Διαιτησίας, είναι δυνατή η πρόσθεση στον ανωτέρω πίνακα επιπλέον καταλλήλων διαιτητών.

Ιατρός Αγώνων:
Οικονομίδης Τηλέμαχος

Κατηγορίες Συμμετεχόντων:
1.               Ομαδική Μικτή
2.               Ατομική Ανδρών Dan
3.               Ατομική Γυναικών (4 Kyu και άνω)
4.               Ατομική Ανδρών Kyu (4 Kyu και άνω)
5.               Εφηβική μικτή (13-15 ετών)
   6.          Παιδική Μικτή (8-12 ετών)
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, σε όλες τις κατηγορίες, σε δύο φάσεις, Προκριματική φάση με Pools των 3 ή 4 αθλητών / ομάδων, από όπου προκρίνονται οι δύο πρώτοι εκάστου Pool και Τελική φάση με το σύστημα KNOCK OUT.
Διάρκεια αγώνων:

3 λεπτά
Κατηγορία 5- 6

Προκριματική Φάση
4 λεπτά
Κατηγορία 1-2-3-4

ΚΟ Φάση
4 λεπτά
Κατηγορία 1-2-3-4

Ημιτελικοί - Τελικοί
5 λεπτά
Κατηγορία 1-2-3-4

Δήλωση συμμετοχών:
Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες είναι η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.
Μετά την ημερομηνία αυτή δηλώσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα δεν θα γίνονται δεκτές.
Καταληκτική ημερομηνία ταμειακής τακτοποίησης συμμετοχών για όλες τις κατηγορίες είναι η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.
Δελτία συμμετοχής, σύμφωνα με το πρότυπο της παρούσης προκήρυξης, θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα στον οργανωτή Σύλλογο ΑΣ ΚΕΝΤΟ ΣΥΡΟΥ e-mail printezism@yahoo.gr με κοινοποίηση στον Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, eokin.sec@gmail.com (περαιτέρω διανομή συμμετοχών σε ΤΕ Kendo με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ).


Κλήρωση
Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 2/11/2016 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΑΣ ΑΓΕΜΑΧΟΣ, Άρτης 20, Νέα Φιλαδέλφεια.
Την Επιτροπή κληρώσεως αποτελούν οι Νικολούζος Ν., Τσίντζα Α., Καραγιάννης Α. (αναπληρωματικός Ψαλτάκης Ι.). Στην κλήρωση δύνανται να παραστούν μόνον εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συλλόγων, ένας ανά σύλλογο και τα μέλη της ΤΕ Kendo της ΕΟΚΙΝ.

Ενστάσεις
1.     Τυχόν υποβολή ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται, προ της έναρξης των αγώνων στον Πρόεδρο ΤΕ Kendo και μετά την τελετή έναρξης στην Αγωνόδικο Επιτροπή.
2.     Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς, αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο και περιγράφεται συνοπτικά, υπογράφονται και υποβάλλονται μόνον από τον καθορισθέντα εκπρόσωπο του Συλλόγου.
3.     Ένσταση που αφορά στην διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα, θα πρέπει να υποβάλλεται προ της ενάρξεως του συγκεκριμένου αγώνα.
4.     Κάθε υποβολή ενστάσεως συνοδεύεται από υποβολή Παράβολου ενστάσεως ποσού 50 ευρώ, υπέρ του Ταμείου της ΕΟΚΙΝ.

Επισημάνσεις
1.     Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο "The Regulations of Kendo Matches and its Refereeing (Revised December 7th, 2006 - "The Regulations")", που έχει εκδοθεί από την International Kendo Federation (F.I.K.), εκτος εάν υπάρχουν ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις πιο κάτω.
2.     Για την κατάταξη στα pools της προκριματικής φάσεως, θα ισχύσουν οι κανόνες της European Kendo Federation, EKF, όπως αυτοί ίσχυσαν στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kendo, 28 EKC 2017 Budapest, οι οποίοι και αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης Προκήρυξης.
3.     Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι κάτοχοι έγκυρου Βιβλιαρίου ΕΟΚΙΝ, θεωρημένου για το 2017. Ομοίως οι σύλλογοι, αθλητές των οποίων συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει για το 2017 προ της ενάρξεως του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017.
4.     Επιτρέπεται η, χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, συμμετοχή αθλητών στις ατομικές κατηγορίες. Στην Ομαδική κατηγορία κάθε σύλλογος συμμετέχει με μία πενταμελή ομάδα συν δύο αναπληρωματικούς, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί με την σχετική δήλωση συμμετοχής.
5.     Οι συμμετέχοντες αθλητές, σε όλες τις κατηγορίες πλην παιδικής & εφηβικής, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συμμετοχή σε αθλητές άνω των 16 ετών μόνον με την έγγραφη συγκατάθεση του γονέως ή κηδεμόνος.
6.     Η συμμετοχή στην παιδική κατηγορία αφορά ηλικίες 8-12 ετών και στην εφηβική 13-15 ετών, συμπληρωμένα κατά την ημερομηνία του Πρωταθλήματος.
7.     Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να φέρουν ενδυμασία (keikogi & hakama) ενιαίου χρώματος, μπλε ή λευκή. Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη ενδυμασία συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητού στον αγώνα.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ (ΚΕΙΚΟ) ΚΕΝDO
Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo θα πραγματοποιηθεί Εξάσκηση (keiko), σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου «Δημήτριος Βικέλας» (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 84100 Σύρος). Την εξάσκηση θα διευθύνει ο Grivas M. sensei 7 Dan kyoshi, βοηθούμενος από τους προσκεκλημένους δασκάλους και λοιπούς παρόντες 6 dan και άνω.
Η συμμετοχή στην Εξάσκηση (keiko) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όσους θα συμμετάσχουν στο 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017 και τις εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KENDO 1 Kyu & 1-3 Dan

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, στις 18:00 και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας», θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για Kendo 1 Kyu & 1-3 Dan, τις οποίες διοργανώνει η ΕΟΚΙΝ.

Τις Εξεταστικές Επιτροπές θα στελεχώσουν:
α. Για την εξέταση 1 kyu: όπως θα καθορισθεί.
β. Για την εξέταση 1- 3 dan: όπως θα καθορισθεί.

Για την πληρέστερη διεξαγωγή των εξετάσεων παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες / κατευθύνσεις:
α. Η οργάνωση των εξετάσεων θα υλοποιηθεί από τον Υπεύθυνο εξετάσεων της ΤΕ Kendo.
β. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο για τις εξετάσεις, ήτοι για 1 kyu έξη μήνες από 2 Kyu και για 1, 2, 3 Dan, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, από 1 kyu, 1 Dan, 2 Dan αντίστοιχα.
γ. Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στον Ειδικό Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, Χρήστο Αναγνωστόπουλο, μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, με e-mail eokin.depsec@gmail.com . Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
δ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, να προσκομίσουν στην Γραμματεία Εξετάσεων (η οποία θα λειτουργεί στον χώρο του σεμιναρίου), έγκυρο βιβλιάριο ΕΟΚΙΝ, Κίτρινη κάρτα EKF (κάτοχοι 1 Dan και άνω) και να καταβάλουν τα αναλογούντα ποσά εξέταστρων (1 kyu & 1 dan 20€, 2 dan 25€, 3 dan 30€) κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΟΚΙΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ε. Η συμμετοχή στην εξάσκηση (KEIKO) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις.
στ. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες, προ της αναχωρήσεως από τον χώρο των εξετάσεων, θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα ποσά καταχώρησης (1 kyu & 1 dan 10€, 2 dan 15€, 3 dan 20€) και να παραδώσουν -οι επιτυχόντες 1 dan μόνον- δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας. Μη έγκαιρη συμμόρφωση θα έχει ως συνέπεια τη μη καταχώρηση του αποτελέσματος των εξετάσεων.
Τυχόν ερωτήματα ή απορίες να απευθύνονται στον Ειδ. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, Χρήστο Αναγνωστόπουλο, (eokin.depsec@gmail.com).
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.   Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) & Πανελ. Πρωτάθλημα Ενήλικες, Ατομικό: 35 €
2.   Συμμετοχή σε Πανελ. Πρωτάθλημα Ομαδικό ανά ομάδα: 50 €
3.   Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) & Πανελ. Πρωτάθλημα, Παιδιά & Έφηβοι: 20 €
4.   Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) μόνον: 5 € / ημέρα συμμετοχής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνολικό ποσό ανά σύλλογο, με τις συνδρομές συμμετοχής, Εξάσκηση (keiko) και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για τα μέλη που θα συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να έχει κατατεθεί ανυπερθέτως μέχρι Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο λογαριασμό:

Τράπεζα
EUROBANK
Αρ. Λογαριασμού-IBAN
GR5202607200000730200068139
Όνομα Δικαιούχου
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Προσοχή να αναφέρονται στοιχεία καταθέτου.

Παράλληλα Αναλυτική Κατάσταση Κόστους Συμμετοχών, όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι σχετικές συνδρομές συμμετοχής κατά άτομο, θα πρέπει να αποσταλεί, μέχρι την αυτή ημερομηνία, στον Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής, Μάρκο Πρίντεζη του Τζώρτζη, e-mail: printezism@yahoo.gr

Συμμετοχή στην κλήρωση του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2017 δεν είναι δυνατή αν δεν έχει τακτοποιηθεί η καταβολή του κόστους συμμετοχής των συμμετεχόντων αθλητών.

Η συμμετοχή ΜΟΝΟΝ στην εξάσκηση (keiko) είναι δυνατή με επιτόπου καταβολή της συνδρομής συμμετοχής και χωρίς πρότερη ενημέρωση οργανωτών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προτείνονται για την διαμονή των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα (κατά σειρά προσέγγισης στο Αθλητικό Κέντρο):
α. Hotel Halaris https://hotelhalaris.gr/
γ. Diogenis Hotel, http://www.diogenishotel.com/
δ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Hotel www.palladion-hotel.com
ε. HERMES Hotel, http://hermes-syros.com
στ. Nisaki Hotel http://www.hotelnisaki.gr

Κράτηση δωματίων με μέριμνα συμμετεχόντων.

Πληροφορίες δρομολογίων πλοίων: www.openseas.gr . Επειδή, βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με τη Blue Star Ferries για εκπτώσεις στα εισιτήρια των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα, συνίσταται η μη άμεση κράτηση / έκδοση εισιτηρίων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με την διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017 (Σεμινάριο / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρίντεζη Μάρκο, κιν 6948458802, e-mail: printezism@yahoo.gr και Σκούρτη Φάνη, κιν. 6945174878, 6955994278,e-mail: skoyrti@gmail.com .

Σ.Γ. Δροσουλάκης
Πρόεδρος ΕΟΚΙΝ
Ι.Δ. Ψαλτάκης
Γεν. Γραμματέας ΕΟΚΙΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ POOLS ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ EUROPEAN KENDO FEDERATION - 28th EKCHungary2017 -4/11- Rules & Regulations

6.1.5.Common rules for the Team Championships.
6.1.5.1. Preliminary contests (Pool system).

6.1.5.1.1. Specific pool system rules. For the first round the names and the order of combats shall be handed in at the managers’ meeting, all others at the administration table of the shiai-jo immediately after the end of the previous fight of the respective team.
The combats are played by "sanbon-shobu" and the duration is 4 minutes for all categories. Equality (hikiwake) will be declared in case no points are scored or if the score is one to one.
If two teams remain even at the end of the pool, a supplementary fight between two of the team members will decide on the victory. This fight will be held according to the "ippon-shobu"-principle, without time limit.
6.1.5.1.2. Team Classification.
Determination of the winning team in both pool and tournament matches will be made in the following order of precedence:
1. Highest number of individual winners; but, if it is a tie, then
2. Highest number of points scored.
3. Should 1. and 2. still be a tie, a draw will be declared in the pool matches (see next paragraph) and a play-off will be conducted in the tournament matches.
4. A default is regarded as a loss: the opponent is given 2 points.
Determination of the ranking of teams in the pool matches will be made in the following order of precedence:
1. Higher number of team matches won; but, if it is a tie, then
2. Lower number of team matches lost; but, if it is a tie, then
3. Higher number of draws in team matches (see above), if it is still a tie, then
4. Higher number of individual winners; if it is still be a tie, then
5. Lower number of individual losses; but, if it is a tie, then
6. Higher number of individual draws (hikiwake), if it is still a tie, then
7. Higher number of points scored.
8. Lower number of points lost.
If the situation is still a tie between two teams, either to determine the order between first and second or second and third team in the pool, a play-off (ippon-shobu) between representatives of the two teams will determine the ranking.
Should the situation be a tie between all three teams in the pool, the ranking of teams shall be determined by a pool played by a representative of each team, like in the individual tournament.

6.2.4.Common rules for the Individual Championships.
6.2.4.1. Preliminary contests (Pool system)
Every pool is in principle composed of three fighters, who fight in the following order: 1><2, 1><3, 2><3.
In the case of pools composed of four, each one will fight 3 (three) times as follows: 1><2, 3><2, 3><4, 1><4, 1><3, 2><4.
It is possible that in this same order pools will be combined. A different system, respecting the pool system principle, with separation of the best results of the previous championships and a minimum of two fights, might be adopted if necessary.
The division into different pools will be handled by drawing, on condition that fighters of the same nation will be kept out of the same pool.
The combat time is 4 minutes, following the “sanbon shobu” rule. If appropriate an even match (hikiwake) may be the result.
The fighters out of the same pool will be ranked as follows. The criteria will be applied in that order and the subsequent criteria will be only applied if a clear decision is not reached:
1. The higher number of fights won;
2. The lower number of fights lost;
3. The higher number of hikiwake;
4. The higher number of points scored;
5. The lower number of points lost.
In case of equality between two fighters, one supplementary fight will take place immediately after the normal pool fights, to establish the final order among the fighters. These fights will follow the rule of "ippon shobu", without time limit. In pool of four players, supplementary fights will not take place to determine positions three and four, if first and second positions are clear.
In case of equality between all 3 or 4 fighters at the end of the pool, they will fight again following the "sanbon shobu" principle. If even after two such rounds the order among the fighters is not clarified, the result shall be determined by lot (chusen).

--
General Secretary
Hellenic Kendo Iaido Naginata Federation
EKF & FIK member
Ierolochiton 63, 38334, Volos, Greece

www.eokin.gr - eokin.sec@gmail.com