Επιτυχές το πρώτο διεθνές σεμινάριο με τον Seishiro Endo Shihan


~ του Aikido Γέρακα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποίθηκε στην Αθηνα μεταξύ 9 και 11 Ιουνίου, 2017, απο τον Σύλλογο Aikido Γέρακα, το πρώτο διεθνές σεμινάριο με τον Seishiro Endo Shihan.