Σεμινάριο Aikido με τον Donovan Waite Shihan [14-15/10/17]