Σεμινάριο αϊκίντο με τον Pascal Guillemin σενσέι [25-26/11/2017]