Διεθνές σεμινάριο της HAU με τον Michel ERB sensei [20-21/1/2018]