Ο Γιώργος Κολιόπουλος Sensei στη Νορβηγία [17-18/2/2018]