10th Anniversary zanshin dojo [30/11-2/12,2018]


~ του Aikido zanshin dojo

Το Aikido zanshin dojo γιορτάζει τα 10 χρόνια και προσκαλεί όλους τους φίλους του σε ένα σεμινάριο με τον Sensei Masatoshi Suwa 7 Dan Aikikai. Περισσότερα >>>