Σεμινάριο με τον Bruno Gonzalez σενσέι [3-4/3/2018]


~ του/by Aikido Academy 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι φέτος θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο dojo μας τον sensei Bruno Gonzalez 6th Dan , για ένα σεμινάριο Aikido εμπλουτισμένο αυτή την φορά με όπλα.

Ημερομηνία:3-4 Μαρτίου 2018
Τοποθεσία : Aikido Academy Ελληνικό , Θράκης 30.
‘Ωρες: Σάββατο 11:00-12:45 Aikido | 15:15-16:15 Tachi Dori | 16:15-17:45 Aikido
Κυριακή 10:30-11:30 jo | 11:30-13:00 Aikido
Κόστος σεμιναρίου: 50€ ολόκληρο | 40€ 2 περίοδοι | 20€ 1 περίοδος
............................................................................................................
As every year, we will be honored to host sensei Bruno Gonzalez 6th Dan in our dojo for an Aikido Seminar enriched this time with weapons.

Date: 3-4 March 2018
Location: Aikido Academy Hellinikon , 30 Thrakis str.
Hours: Saturday 11:00-12:45 Aikido | 15:15-16:15 Tachi Dori | 16:15-17:45 Aikido
Sunday 10:30-11:30 jo | 11:30-13:00 Aikido
Cost: 50€ Full | 40€ 2 sessions | 20€ 1 session