Πρώτη συμμετοχή Iaido στο Kyoto Taikai & πρώτος τίτλος Renshi για την Ελλάδα


Στις 2 Μαϊου 2018 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδία Κέντο, Ιάιντο, Τζόντο, Ναγκινάτα (ΕΟΚΙΝ) και Dojo-cho (Επικεφαλής εκπαιδευτής) του Furyu Dojo Athens Σπύρος Δροσουλάκης είχε την τιμή να συμμετάσχει στην επίδειξη iaido του Kyoto Taikai 2018, μια απο τις κορυφαίες εκδηλώσεις για τον κόσμο των πολεμικών τεχνών παγκοσμίως. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε μια εκδήλωση που συμμετάσχουν το σύνολο των υψηλόβαθμων εκπαιδευτών των πολεμικών τεχνών του iaido, kendo, jodo, kenjutsu, naginata  και αρκετών σχολών koryu.

 Στον Σενσέι Δροσουλάκη απονεμήθηκε ο τίτλος του renshi στην τέχνη του iaido μετά το πέρας της επιδείξεως του Kyoto Taikai. Η διάκριση αυτή είναι η πρώτη που απονέμεται σε Έλληνα ασκούμενο κατατάσσοντας το Furyu DojoAthensστην σχολή με τους περισσότερους υψηλόβαθμους ασκούμενους. 

Πολλά και θερμά συγχαρητήρια στον Δάσκαλο και στο Furyu και πολλές ευχές για περαιτέρω διακρίσεις. Ελπίζουμε η συμμετοχή αυτή να αποτελέσει την αρχή για πολλές ακόμα διακρίσεις τόσο του ιδίου του Σενσέι όσο και των μελών του  Furyu Dojo αλλά και της ΕΟΚΙΝ [Ελληνικής Ομοσπονδίας Kendo, Iaido, Jodo, Naginata].

Πηγές: