Σεμινάριο με τον Π. Μουλαγιάννη 5. Dan Aikikai [30.11.18-2.12.18]