Σεμινάριο Aikido & Katori με τον Φάνη Κοκόλη sensei