Σεμινάριο Kumi Tachi/Kumijo Seminar με τον Sensei Γ. Κολιόπουλο