Απονομή επαίνου στον Σπύρο Δροσουλάκη σενσέι απο το Ιαπωνικό κράτος


Κάθε χρόνο η Ιαπωνική πολιτεία απονέμει, μέσω του Ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών επαίνους σε πρόσωπα και οργανώσεις με εξαιρετικά επιτεύγματα σε διεθνείς τομείς, προκειμένου να αναγνωριστούν για τη συμβολή τους στην προώθηση της φιλίας μεταξύ της Ιαπωνίας και άλλων χωρών ή περιοχών καθώς και ως επιβεβαίωση της συμβολής τους στην προώθηση της Ιαπωνικής κουλτούρας και πολιτισμού στις χώρες τους.

Εφέτος, στο Foreign Minister's Commendations for FY 2019 συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα (ΕΟΚΙΝ), κ. Σπύρος Δροσουλάκης για την «προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, μέσω των πολεμικών τεχνών, μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας.» (Νο. 151 στην λίστα)

Πρόκειται για μια κορυφαία τιμή για τον δάσκαλο προσωπικά, για ολόκληρη την ΕΟΚΙΝ, αλλά και για την χώρα μας.