Aikido seminar with Sensei Suwa Masatoshi 7. Dan Aikikai