Σεμινάριο IAIDO με τον Π. Μουλαγιάννη στη Νορβηγία